Koosolek 26.08.21

03/09/2021

26. augustil 2021 kogunesid Pärnumaa koolijuhid Valgeranna Puhkekeskuses, et anda ühine stardipauk algavale kooliaastale.

Kohtumise algul tutvustas PKJÜ (Pärnumaa koolijuhtide ühendus) juht Peep Eenraid uusi koolijuhte maakonnas: Juurikaru Põhikooli õppejuht Katrin Juro ja Virtsu Kooli juht Aire Arge. Palju õnne ja edu!

Ettekande „Eesti hariduse päikselised päevad ja mustad pilved horisondil“ pidas Tõstamaa kooli juht Toomas Mitt. Ettekanne põhines Poola haridusjuhtidele peetud ettekandel ning läbi aastate Õpetajate Lehele joonistatud karikatuuridel.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi juht Erli Aasamets rääkis koolijuhi juhtimise alastest väljakutsetest.

Erli Aasamets, Peep Eenraid ja Aule Kink jagasid Pärnumaa koolijuhtidele infot 1. ja 2. juulil Narvas toimunud EKJÜ ja EKEÜ seminarilt.

Kohtumisel toimus ka filmi esilinastus. Operaator-režissöör Toomas Mitt tutvustas oma ülesvõtteid suviselt Pärnumaa koolijuhtide rattaretkelt Naissaarel.

Toimusid MTÜ Pärnumaa koolijuhid juhatuse valimised järgnevaks kolmeks aastaks. Enne juhatuse valimist tehti muudatused põhikirjas: MTÜ-sse võivad kuuluda lisaks üldhariduskoolide ja huvikoolide juhtidele ka muude haridusasutuste juhid ning juhatus saab olema 9-liikmeline.  

MTÜ juhatusse kuuluvad:

Erli Aasamets, Kilingi-Nõmme Gümnaasium

Peep Eenraid, Audru Kool

Siret Kesküla, Lihula Gümnaasium

Aule Kink, Häädemeeste Keskkool

Heidi Kodasma, Surju Põhikool

Katrin Kohjus, Pärnu-Jaagupi

Toomas Mitt, Tõstamaa Keskkool

Egle Rumberg, Uulu Põhikool

Pille Usin, Tori Põhikool

Juhatus valis MTÜ juhatuse esimeheks Peep Eenraidi.

Juhatus vaatas üle kalenderplaani algavaks õppeaastaks:

16. – 17. september 2021 Haridusjuhtide aastakonverents

25. oktoober 2021 Kohtumine Häädemeeste Keskkoolis, teemaks coaching.

Jaanuar 2022 Kohtumine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis, teemaks 

individuaalsed õpiteed.

Märts 2022 Cleveroni külastus.

Aprill 2022 Õppereis Saaremaale.

Juuni 2022 Jalgrattamatk Piirissaarele.

Juhatus teeb ettepaneku moodustada toimkonnad erinevate teemade aruteluks ja kolleegidega teadmiste/kogemuste jagamiseks:

  • Juuratoimkond (arutab läbi õigusaktide eelnõud ja teeb vajadusel muudatusettepanekud)
  • Individuaalsed õpiteed
  • Mentorlus/coaching
  • Areng ja haridusfilosoofia

Toimkonna eesmärgid ja kavatsused tutvustame järgmisel kokkusaamisel.

Koosoleku juhataja Peep Eenraid

Protokollija Aule Kink