Ajalugu

Kuidas kõik algas

Avo Juss

Tõdemusega, et Eesti on vaba ja iseseisev riik, oleme vist niivõrd harjuda jõudnud, et vaevalt sellele igapäevaselt enam mõtlemegi. Ent ometi on viimase kümnendi jooksul tehtud tegemistel omagi tähendus. Esmapilgul võib küll tunduda, et hariduselus tegutseti veel ka 90-ndate algul seisakuajale omases rahulikus rütmis. Kuid siiski tunnetati Pärnumaagi hariduselus ühiskonnas tekkinud muutuste rütmi, uusi võimalusi, uut väljakutset.

Koolijuhid tunnetasid rahva eneseteadvuse kasvu ja tõdesid, et kui midagi hariduses muutuma peab, siis ennekõike maakonnasiseses hariduskorralduses. Muutustega alustamiseks oli olemas usk nii oma võimetesse kui ka seatud sihi teostatavusse. Eesmärgi realiseerimiseks kutsuti 1987. a kokku noorepoolsemad koolijuhid, et moodustada Pärnumaa Koolijuhtide Nõukogu. Esimene töökoosolek toimus Häädemeeste Kultuurimajas, kus loodi 7- liikmeline juhatus, millesse kuulusid Ats Rääk (Sauga PK), Mart Kuuskmann (Audru KK), Tõnis Türk (Tori PK), Jüri Mets (Tootsi PK), Tiit Kask (Koonga PK), Garri Suuk (Häädemeeste KK) ja Tarmo Loodus (Pärnjõe PK). Juhatuse esimeheks valiti Garri Suuk. Pärnumaa Koolijuhtide Nõukogu, millest hiljem kasvas välja Pärnumaa Koolijuhtide Ühendus, hakkas ametlikult tegutsema 1989. aastal.

Kuid uutmise tuhinas, kus üritati säästa aega, ja olla uue mõtlemise loojad, tuli ette ka vigu.
Ent milleks siis ikkagi sellist koormat lisaks niigi keerulisele ajale ja raskele igapäevatööle enda kanda võeti? Koolijuhid toetusid veendumusele, et lisatöö on ajutine nähtus, tehtud pingutus aga tasub end aja jooksul kindlasti. Algus muutuste tegemiseks ja hariduselus kaasarääkimiseks oli tehtud.

Aastad möödusid, vahetusid koolijuhid. 1990 – 1995. aastani juhtisid Pärnumaa Koolijuhtide Ühendust Häädemeeste Keskkooli direktor Raimu Pruul ja Sauga Pöhikooli direktor Lembit Rebane, alates 1996. aastast Raimu Pruul.

Loodan, et Pärnumaa Koolijuhtide Ühendusel jätkub ka edaspidi tarkust ja jõudu tegutseda Juhan Peegli sõnade järgi: ”Siin tasub elada ja võidelda selle eest, et siin tõepoolest elada saaks”.

Comments are closed.

%d bloggers like this: