Üldkoosolekud

Pärnumaa  Koolijuhtide Ühenduse eestseisuse valimiskoosolek
Protokoll

Koosolek toimus        Pärnu Maavalitsuse saalis

Toimumise kuupäev  08.01.2015

Koosoleku algus kell 15.30, lõpp kell 16.00

Juhatas            Hede Martšenkov       Pärnu Maavalituse haridus- ja kultuuritalituse juhataja

Protokollis      Pille Usin

Osa võttis       23 Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse liiget

Päevakord:

 1. Pärnumaa  Koolijuhtide Ühenduse eestseisuse  valimine 2015-2016 aastaks.

Kuulati eestseisuse esimehe Raimu Pruuli kokkuvõtet Pärnumaa koolijuhtide tegemistest 2013- 2014 a. (lisatud)

Raimu Pruul andis teada, et eestseisusesse kuulunud Lembit Rebane ei osale enam koolijuhtide töös.

Tehti ettepanek valida eestseisus 11-liikmeline ja jätkata 2013-2014 eestseisusesse kuulunud liikmetega ja ülesannetega:

 1. Raimu Pruul Häädemeeste Keskkool             eestseisuse esimees ja esindaja EKJÜ-s
 2. Kaire Mertsin Pärnumaa Loodus- ja Tehnikamaja direktor rahaasjadega tegeleja
 3. Pille Usin Tori Põhikool protokollija
 4. Toomas Mitt Tõstamaa Keskkool kodulehekülje korraldaja
 5. Peep Eenraid Audru Kool
 6. Mati Sutt Jõõpre Põhikool
 7. Tiia Puusild Are Põhikool
 8. Aare Külaots Paikuse Põhikool
 9. Ain Keerup Sindi Gümnaasium
 10. Ulla Orgusaar Lindi Lasteaed-Algkool
 11. Elve Tamvere veterandirektorite esindaja

Hääletati       23 poolt häält, vastu ja erapooletuid ei ole

Otsustati:

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse eestseisus töötab 2015- 2016 järgmises koosseisus:

Raimu Pruul Häädemeeste Keskkool eestseisuse esimees ja esindaja EKJÜ-s

 1. Kaire Mertsin Pärnumaa Loodus- ja Tehnikamaja direktor rahaasjadega tegeleja
 2. Pille Usin Tori Põhikool protokollija
 3. Toomas Mitt Tõstamaa Keskkool kodulehekülje korraldaja
 4. Peep Eenraid Audru Kool
 5. Mati Sutt Jõõpre Põhikool
 6. Tiia Puusild Are Põhikool
 7. Aare Külaots Paikuse Põhikool
 8. Ain Keerup Sindi Gümnaasium
 9. Ulla Orgusaar Lindi Lasteaed-Algkool
 10. Elve Tamvere veterandirektorite esindaja

Hede Martšenkov                                                                  Pille Usin

koosoleku juhataja                                                                protokollija

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: