Olnud sündmused

VARIA viktoriin. Kolmapäeval, 15. aprillil 2009 toimus maavalitsuse saalis maakondlik VARIA viktoriin, seekord oli teemaks kultuur. Küsimused koostas mälumängude korraldaja Tiit Lehtme. Üritusesel osalesid Surju PK, Sauga PK, Sindi G, Tõstamaa KK, Pärnjõe PK, Audru KK, Jõõpre PK, Tori PK, Pärnu-Jaagupi G, Kilingi-Nõmme G, Tihemetsa PK, Paikuse PK, Tootsi PK ja Are PK. Ürituse korraldamise eest vastutas Audru Keskkool koos Huvijuhtide Nõukojaga.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: