Saaremaa õppereis

Pärnumaa koolijuhid ja õppealajuhatajad programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames  5. – 6. juunil 2013  Saaremaal.

Pärnumaa koolijuhtidel on traditsioon igal kevadel  teha väljasõit, et tutvuda erinevate maakondade hariduselu korraldusega. Sel aastal toimus üritus programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“ raames  5. – 6. juunil  koolitusena  Saaremaal. Teemaks väärtuskasvatus ja meeskonnatöö.   Külastasime Muhu Põhikooli, Saaremaa Ühisgümnaasiumi, Kuressaare Gümnaasiumi ja Kuressaare Ametikooli.

Saaremaal

Muhu Põhikool ( http://muhu.edu.ee/ )  oma 87 õpilasega  paikneb Muhu saare keskosas, Liiva külas. Veel 10 aastat tagasi oli koolis 244 õpilast. Tänane direktor Andres Anton tutvustas kooli tegemisi läbi 2. klassi õpilase Ärni silmade. Kõlama jäi tegelemine folklooriga ja  rahvusliku käsitööga. Palju on traditsioonilisi üritusi.   Kooli eripäraks õpilaste paikkonna  rahvarõivaste kandmine pidupäevadel ja aktustel. Nauditav oli raamatukogusse üles pandud õpilaste muhu tikandis tööde näitus.

Saaremaa Ühisgümnaasium (http://www.syg.edu.ee/uus/syg/ ) on traditsioonidega kool, kus on suur rõhk  väärtuskasvatusel. Kooli direktor Viljar Aro  jagas oma kogemusi iganädalase kooli lehe, pedagoogiliste kõneluste, tunnustamise ja traditsioonide kohta. Kõlama jäi lause „Tühi sein ei õpeta!“. Vastavalt sellele on koolimaja seinu kasutatud tunnustust väärivate  inimeste esile  toomiseks, kooli sümboolika demonstreerimiseks, kunstnike tööde väljapanekuteks, õpilastööde näitusteks. Paljud klassiruumid on nimelised  vastavas valdkonnas nime teinud  vilistlase järgi.  Kooli juurdeehitusena valmis sügisest  loodushariduskeskus. Saime meiegi ülevaate süsteemsest  loodushariduslikust  tööst noorte teadlaste kasvatamisel. Projektijuht Anne Teigamägi esitluse märksõnad-  miniteaduspäevad, algklasside teaduspäev, teadlaste öö, erinevad näitused, ringid (bioloogiaring, ornitoloogiaring, lemmikloomaring, looduse avastusõpe, looduskunstiring, taaskasutusring, füüsika teadusteater), algklasside säästva arengu teemad veerandite kaupa (prügi, taaskasutus, elektri säästev kasutamine, ravimtaimed), lisaks tegemised töötajatele (seeneretk, pealelõuna toitude degusteerimisega). Laboris märkasime praktilise keemia õppimiseks mõeldud pooleliolevat seebitegu.  Koolimajas ringi liikudes oli kõikjal tunda loova ja süsteemse juhi kätt.

Kohtusime ka Kuressaare linnapea Mati Mäetalu  ja abilinnapeaga hariduse valdkonnas Tiina Talviga  ning saime põhjaliku ülevaate linna  hariduse struktuurist, rahastamisest, tugevustest, kitsaskohtadest ning arenguvõimalustest.

Kuressaare Gümnaasium (https://www.oesel.ee/kg/ ) on suhteliselt noor kool linna servas, tähistab sel aastal oma 35. sünnipäeva.  Koolis on põhirõhk loovuse ja meeskonna kasvatamisel. Märksõnad-  kõik klassid teatrit tegema, võimlemispidu.  Direktor Toomas Takkis rääkis, et nende eesmärk on  vormida õpilased, kes laias maailmas multikultuurses keskkonnas hakkama saaksid. Võtmesõnaks selles protsessis on õpetaja, kes peab arenema ja ajaga kaasas käima, et olla valmis Homo Zappiensi (klikkav inimene, vt http://www.youtube.com/watch?v=dZZlX6IPuRI ) toetamiseks. Toomas Takkise üks lausetest on „Kasta on vaja!“.   Õppealajuhataja  Maidu Varik tutvustas erinevaid interaktiivseid rühmatöö, ühiskoosolekute ning m-õppe võtteid ja võimalusi, rääkis kooli ajalehe koostamise kui meeskonnatöö  kogemusest.

Kuressaare Ametikool (http://www.ametikool.ee/)  on põhjalikult  remonditud kaasaegne õpikeskkond. Direktor Neeme Rand rääkis kutseharidusest Lääne-Eestis ning oma  kooli  kujunemisest ja erinevatest erialadest. Tegime ringkäigu Kuressaare õppehoones ja ka Upa õppekeskuses ning tutvusime erinevate töökodade ja õppeklassidega.

Põnev on  tutvuda erinevate haridusasutustega , on väga palju häid mõtteid ja põnevaid tegemisi.  Kõike ei saa küll  otse üle võtta, sest igal koolil on oma nägu, kuid  inimeste väärtustamise, erineva meeskonnatöö  ja loodusharidusliku töö valdkonnas said kõik Pärnumaa koolijuhid  palju häid  mõtteid!

Tekst:  Pille Usin

Fotod: Raimu Pruul: http://pildid.tostamaa.ee/pkjy/saaremaa/

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: