Tööplaanid

Pärnu maakonna koolijuhtide ühenduse tööplaan aastal 2015

8. jaanuar – õppepäev Pärnus
PEAK-i tegevus ja ülevaade Pärnu maakonna firmade majandustegevusest
Kuidas juhtida oma tervist?
5. -6. veebruar – EKJÜ aastakonverents Pärnus
… märts – kohtumine Rapla maakonna koolijuhtide ühenduse eestseisusega
… aprill – õppepäevad Otepääl koos Pärnumaa lasteaedade juhatajate ühendusega
… mai – nelja maakonna koolijuhtide ühisseminar Valgamaal (Pärnumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Saaremaa)
… juuni – jalgrattamatk Muhumaal
27. august – traditsiooniline augustinõupidamine Pärnus
… sept – õppepäevad Läti Rezekne rajooni koolides
2. oktoober – Õpetajate päeva aktuse ja piduliku õhtu organiseerimine
… november – tervisepäev Pärnus, osavõtt koolijuhtide vabariiklikust võrkpalliturniirist
3. detsember – jõuluseminar Vändra Gümnaasiumis
Koolijuhtidel on oma list, kus osalevad enamus koolijuhte. Et info leviks iga koolini, kasutame ka maavalitsuse HO abi info edastamisel

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse tegevusaruanne 2014

9.01. Pärnumaa koolijuhtide töö- ja palgakorralduse koolitus Pärnus
Koolitajad: Mait Raava, Esko Hillep, Anne Nõgu, Toomas Kruusimägi.
27. 02. HTM-i teabepäev Pärnu Ülejõe Gümnaasiumis
Kokkuvõte PISA testist, õppekavade arendus, riskilapsed ja noored.
26.03. Pärnumaa ja Raplamaa koolijuhtide ühenduste eestseisuste kohtumine
Tutvumine järgmiste asutuste tööga ja võimalustega:
Pärnu-Jaagupi Gümnaasium, Pärnu Maavalitsus, Pärnumaa Loodushariduskeskus ja
Sindi Gümnaasium.
16.-17. 04 Pärnumaa koolijuhtide õppepäevad teemal „XXI sajandi kool“ Läänemaal
16. aprill Virtsu Põhikool
• IT kasutamine juhtimises ja õppetöös – Airi Aavik
Haapsalu Linnavalitsus
• Koolivõrgu korrastamisest Haapsalu linna näitel – Mari-Epp Täht, Haapsalu linnavalitsuse HO juhataja
Haapsalu Linna Algkool
• Õppetööst HEV õpilastega – Malle Õiglas, Haapsalu Linna Algkooli direktor
• Tervituskontsert
Läänemaa Ühisgümnaasium (riigigümnaasium)
• Gümnaasiumi õppekava rakendamine LÜG-s – Leidi Schmidt, Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktor
Jalutuskäik Haapsalu vanalinnas ja rannapromenaadil
17. aprill
TPÜ Haapsalu Kolledž
• Õpetamine ja õppimine XXI sajandil – Piret Lehiste, TPÜ Haapsalu Kolledži rakendusinformaatika õppekava juht, osakonna juhataja
Haapsalu Kutsehariduskeskus
• Karjääriõpetus Haapsalu Kutsehariduskeskuses
Taebla Gümnaasium
• Maakoolid haldusreformi tuules – Jaanus Mägi, Taebla Gümnaasiumi direktor
15.-16.05 Nelja maakonna koolijuhtide kohtumine Viljandimaal
Neljapäev, 15.mai
Ilmar Kütt- Viljandi Maavalitsuse Haridus- ja Sotsiaalosakonna juhataja „Muudatused Viljandimaa koolivõrgus.“
Ülle Luisk- Viljandi Gümnaasiumi direktor
Jalutuskäik Viljandi uue Lauluväljaku kaudu VANT-i (Viljandi Avatud Noort Tehas), Mart Saar
VÜKK-i (Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool) uue Tehnomaja külastus- Tarmo Loodus
Õhtune koosviibimine (tegelused värskes õhus; õhtusöök; külaline Heiki Raudla „Lood ja nende kasutamine koolis ja elus“; DJ Mart Saar- 80-ndad)
Reede, 16.mai
Lahmuse kooli külastus- Jüri Hansen
Suure-Jaani Gümnaasium, kohalik koolireform (viie kooli liitmine)- Peeter Sadam

23. – 24. 07. Traditsiooniline Pärnumaa koolijuhtide rattamatk , seekord Ruhnu.
28. 08. Augustinõupidamine Pärnu Maavalitsuse suures saalis
HITSA koolitused õpetajatele, direktoritele ja II poolaastal 2014 – Egle Kampus (HITSA Innovatsioonikeskuse koolituse valdkonnajuht) ja Inga Kõue (HITSA Innovatsioonikeskuse sisu valdkonnajuht)
Avita e – tund ja selle võimalused – Anneli Veskimäe , (Avita turundusjuht)
Pärnu Õppenõustamiskeskus ja Rajaleidja koolide õppetegevuse toetajana – Lea Mardik , (Pärnu Õppenõustamiskeskuse ja Rajaleidja juhataja)
Pärnu Maavalitsuse infotund

3.10. Õpetajate päeva aktuse ja koosviibimise organiseerimine
3.11. Koolijuhtide kooliturvalisuse õppepäev Pärnus
Koostöös loome turvalisust – Andres Sinimeri, Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna juht,
Karin Uibo – Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse Pärnumaa konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik
Kokkuvõte projektist „Kaitse end ja aita teist“ – Katri Zagorski, Päästeameti Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialist

5. – 6. 11 Pärnumaa koolijuhtide õppepäevad Tartus
5. 11. Konverents “Digivõimalused õppimises ja õpetamises”
Millal ei tohi digivahendeid õppimisel ja õpetamisel kasutada? Margus Pedaste, Tartu Ülikool
Õppimist toetav hindamine – mis see on ja kuidas selleks kasutada digivahendeid? Gordon Stobart, Londoni Ülikool (inglise keeles, tõlkega)
Digilahendused professionaalsete õpikogukondade töös, Margus Tõnissaar, Tartu Ülikool
Lõuna ja posterettekanded (õppes rakendatavad programmid/tarkvara)
Sloveenia e-koolikott – võimalused õpetajale, Sloveenia Riiklik Haridusinstituut (inglise keeles, tõlkega)
Digitaalse õppevara pilve kontseptsioon, Mart Laanpere, Tallinna Ülikool
Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskuse ja Tallinna Ülikooli haridusinnovatsioonikeskuse videotutvustus
6. 11. Mitteverbaalne kommunikatsioon liidripositsioonilt. Ülli Kukumägi
Koolituse käigus käsitletavad teemad:
Mitteverbaalne kommunikatsioon liidripositsioonilt. Missugune on edukamiate juhtide mitteverbaalne käitumine? Juhtide kehakeel. Käitumismustrid, mis iseloomustavd parimaid liidreid.
Positiivsuse psühholoogia. Miks positiivne mõtlemine on „kasulik“? Kuidas tajume erinevaid verbaalseid ja mitteverbaalseid sõnumeid? Mitteverbaalne mõjutamine juhi töös. Vead, mida tehakse motiveerimisel. Miks „mänguline & loov mõtlemine“ ja unistamine aitab elus edasi? Motivatsioon ja hüpnoteraapia – mis on neil ühist? Võtted hüpnoteraapiast, mida kasutada töös inimestega.
Seisundid ja emotsioonid. Mis määrab meie käitumise? Alateadvuse roll inimkäitumises. Kuidas tajumine määrab suhtumise? Kuidas suhtumine määrab käitumist? Teadlik versus alateadlik käitumine.
Sotsiopaadid-ühiskonna „Nuhtlus nr.1“. Verbaalsed ja mitteverbaalsed käitumismaneerid, mis viitavad, et tegemist on sotsiopaadiga (nartsissist/ psühhopaat/manipulaator). Kuidas toime tulla sotsiopaadiga? Empaatiavõime. Missugust rolli omab empaatiavõime meie elus? Sotsiopaadi käitumismustrid. Sotsiopaadi sõnavalik. Neurokriminoloogia uuringud sotsiopaadi ajust. Diktaatorid läbi ajaloo-mis on neis kõigis ühist? Märgid, mis viitavad, et laps võib olla sotsiopaat. Kuidas käituda, kui satume sotsiopaadi „võrku“?

13.-14.11.2014 Pärnus V Eesti Koolijuhtide võrkpalliturniir-seminari korraldamine ( Johan Kärp ).
Osalesid koolijuhid Viljandimaalt,Tartumaalt, Pärnumaalt, Põlvamaalt, Ida-Virumaalt ja Tartu linnast. Kahel päeval võeti mõõtu võrkpallis ja peeti aru koolispordi korralduse üle koolides. Palliplatsil saavutas Pärnumaa võistkond hinnalise III koha. Võistkonnas mängisid Aili Rehe, Eda Vaino, Reine Klettenberg, Valdur Ojala, Johan Kärp ja Lembit Rebane.
3.12.2014 Koolijuhtide ja õppealajuhatajate õppepäev Tallinnas HITSA JA MEKTORY innovatsioonikeskustes.
Tutvumine innovatsioonikeskuste tööga ja võimalustega.
11.12.2014 Pärnumaa koolijuhtide õppepäev Audru valla koolides

Hariduselu korraldamisest Audru vallas – S. Suursild
Tutvumine Lindi algkooli õppe-kasvatustööga U. Orgusaar
Õpilaste kontsert. Audru kooli õpilaste jõulukontsert.
Tiigrihüpe Koolis 2015. aasta tegevuste ja eelarve tegevuste tutvustus – R. Pruul
Tutvumine Audru kooli õppe-kasvatustööga – P. Eenraid

Raimu Pruul
PKJÜ esimees

Pärnumaa koolijuhtide tegevusaruanne 2013

*Koolijuhtide tervise edendamise õppepäev Pärnus 12. veebruaril Lektorid Kristjan Port ja Kaja Rand
*Palgakorralduse koolitus Uulu Põhikoolis 23. märtsil Lektorid Tarmo Salumaa ja Mati Talvik
*Ühised õppepäevad Läti koolijuhtidega 04. – 05. aprillil
Õppekorraldus Metsapoole Põhikoolis, hariduskorraldus Häädemeeste vallas, kohtumine Pärnu Maavalitsuse esindajatega, õppekäik Pärnu Looduse ja tehnoloogiamajas, õppekäik Lindi Lastead- algkoolis, Tõstamaa Keskkoolis, lasteaias ja huvikeskuses.
Vestlusring Pärnumaa koolijuhtide ja lasteaedade direktoritega:
Oma Riik ( Õpilasparlament Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis )
Kakskeelne kool Eestis ( Sindi Gümnaasiumi praktika )
Koolireform Eestis ( Audru Keskkooli praktika )
Õpilasmalev Eestis ( Mati Sutt )
*4 maakonna koolijuhtide õppepäevade korraldamine Lepaninal 9. – 10. mail (info kodulehel)
* Maakonna koolide õppepäevad Saaremaa koolides 5. -6. juunil (info kodulehel)
* Koolijuhtide jalgrattamatk Prangli saarele 25. – 26. juunil
*Direktorite ja õppealajuhatajate augustikuu nõupidamine 29. augustil
Uue õppeaasta sõnumid Haridus- ja Teadusministeeriumilt. Ministri nõunik Piret Sapp
Liiklusalane koostöö Maanteeametiga. Liikluskasvatuse talituse peaspetsialist Marika Luik
Mida me teame maksudest. Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna peaspetsialist Jaan Krinal
Ettevõtlikkuse ja ettevõtluse edendamisest 2013/2014 õppeaastal. TÜ Pärnu Kolledži täienduskoolituse programmijuht Mari Suurväli
Riiklik järelevalve Pärnumaa haridusasutustes 2012/2013. ja 2013/2014. õppeaastal. Haridus- ja kultuuritalituse peainspektor Gerdi Rebane
Kooliaasta 2013/2014. Haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov
Koolijuhtide 2013/2014 õppeaasta ettevõtmised. PKJÜ eestseisuse esimees Raimu Pruul
* Pärnumaa õpetajate päeva aktuse ja piduõhtu korraldamine 4. oktoobril
* Osavõtt Eesti koolijuhtide võrkpalli meistrivõistlustest
*Pärnumaa koolijuhtide koolituspäevad 19. – 20. novembril Pärnus
„Koolijuhi tööstress ja selle ennetamine“ – Anu Stamberg.
„Kooli ja politsei koostöö“ – Anna Kristiina Lätt – Pärnu politseijaoskonna piirkondliku politseitöö teenistuse vanem
Kristi Vahi – noorsoopolitseinik

Ennetustegevused Pärnumaa koolides – Katrin Zagorski – Lääne Päästekeskuse Ennetustöö Büroo juhtivspetsialist
*Traditsiooniline jõuluseminar 12. detsembril, seekord Häädemeeste ja Metsapoole koolides ( järg eelmisele koolitusele )
„Kooli ja politsei koostöö“ – Anna Kristiina Lätt – Pärnu politseijaoskonna piirkondliku politseitöö teenistuse vanem
Kristi Vahi – noorsoopolitseinik

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse ettevõtmised  2012. aastal

OsalesimeHariduskonverentsil ja -messil 2012“ Tallinnas Salme Kultuurikeskuses 26. – 27. jaanuaril 2012.
Osalesime Haridusjuhtide aastakonverentsil 9. – 10. veebruaril 2012 Pärnus Kontserdimajas.
Pärnumaa koolijuhtide ja õppealajuhatajate kevadised õppepäevad toimusid seekord Viimsis ja Tallinnas 2. ja 3. mail.
Külastasime Viimsi vallavalitsust, Viimsi Keskkooli, Merivälja Kooli ja Laagri Põhikooli,
Kuulasime järgmisi ettekandeid:

  • ·       loov- ja uurimustööd  ning tugisüsteemid Viimsi Keskkoolis
  • ·       liikluskasvatustööst Merivälja Koolis
  • ·       huvitegevuse korraldamisest Laagri Põhikoolis
  • ·       uut sisehindamise korralduses

Kõigile osalejatele jagati SA Innove äsja trükist ilmunud Sisehindamise käsiraamat.
Teisel päeval külastasime Teletorni.
PKJÜ koolijuhtide jalgrattamatkade sarjast väikesaartele toimus sedakorda matk Vormsi saarele 11.-12. juulil.

Pärnumaa koolijuhtide teabepäev 29. augustil.
Päevakava:
11.00-12.00 Loeng teemal „Kool-sidusa ühiskonna aluse looja“. Haller&Haller OÜ mentor Aivar Haller
12.15-12.45 Tallinna Ülikooli Täiendõppekeskuse tutvustus. Arendusjuht Piret Plaks ja koolitusjuht Virve Kinkar

12.45-13.15 Noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammi ENTRUM tutvustus. SA ENTRUM tegevjuht Darja Saar
13.15-13.25 TÜ Pärnu Kolledži info. Täienduskoolituse programmijuht Mari Suurväli
13.25-13.35 Ujumise algõppest. Ujumistreener Anne Tohver
13.35-13.55 Riiklik järelevalve Pärnumaa haridusasutustes 2011/2012. ja 2012/2013. õppeaastal. Haridus- ja kultuuritalituse inspektor Gerdi Rebane
13.55-14.15 Kooliaasta 2012/2013. Haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov
14.15-14.35 Koolijuhtide 2012/2013 õppeaasta ettevõtmised. Eestseisuse esimees Raimu Pruul

Maakonna õpetajate päeva piduliku tähistamise organiseerimine 5. oktoobril Pärnu Kuursaalis koos ansamblitega „Untsakad“ ja „Pärnu poisid“.

Pärnumaa koolijuhtide koolituspäevad Eestis ja Rootsis teemal “Õpilase vaimne tervis – riskide ennetus” toimus 12.-14. novembril. Vaata Raimu pilte siin… | Meeli ja Tarvi pildid ja jutt siin…

31. oktoobril 2012 toimus Pärnumaa ja Raplamaa eestseisuste kohtumine. Külastati Alu Lasteaed-Algkooli ja Rapla Vesiroosi Gümnaasium. Vahetati MTÜ-de rajamise ja tegutsemise kogemusi.Vaata pilte…

III koolijuhtide vabariiklik võrkpallivõistlusel meie võistkond saavutas III koha, koosseisus: Aili Rehe, Eda Vaino, Reine Klettenberg, Valdur Ojala, Johan Kärp ja Lembit Rebane. Võistlused toimusid 15.-16. novembril Jõhvi Gümnaasiumis 8 võistkonna osavõtul.

Osalemine hariduskonverentsil „Riik, kohalik omavalitsus ja ettevõtlus hariduses“  20.-21. 2012 Tartus. Täpsem info: http://www.haridusportaal.ee/konverents/2012/

Pärnumaa koolijuhtide õppereis Vändra valla koolidesse  06.12. 2012.

Vaata kokkuvõtet ja  pilte…

Kokkuvõte Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse tööst aastal 2011.

Selle aasta esimene nõupidamine toimus 09. veebruaril Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Arutasime Pärnumaa Kutsehariduskeskuse uusi võimalusi ja õppenõustamisteenuse osutamise arengut maakonnas ning võtsime kokku kvaliteediuuringu tulemused. PKJÜ aruandevalimiskoosolekul arutasime 2010. aasta tegemisi ja planeerisime uued tegevused.
17.-18. veebruaril osalesime aktiivselt Pärnus, SPA ja Konverentsihotellis Strand toimunud EKJÜ aastakonverentsil.
3. märtsil 2011 ühine õppepäev linna haridusjuhtidega Pärnu Hansagümnaasiumis “Kooli kodukorra koostamine lähtuvalt uutest nõuetest“. Lektor Tarmo Salumaa.
31. märtsi nõupidamisel oli peateemaks Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt pakutavad võimalused ettevõtlikkuse arendamiseks koolides. Lisaks veel Pärnumaa Õppenõustamiskeskuse ja maakonna alaealiste asjade komisjoni tööga seotud küsimused.
5.-6. mai Ojako talus nelja maakonna ( Pärnumaa, Viljandimaa, Valgamaa ja Saaremaa ) koolijuhtide traditsioonilised ühised õppepäevad.
11. – 12. mail toimus Pärnumaa koolijuhtide õppeekskursioon Virumaale. Külastasime Sõmeru Põhikooli ja Narva Humanitaargümnaasiumi. Eesti Elektrijaamas viisime end kurssi elektritootmise päevaprobleemidega ja Kohtla Kaevandusmuuseumis põlevkivi tootmise ajalooga.
Juulikuu keskel tegime jalgrattamatka Kihnu saarele. Kuigi osalejaid oli vähe, jäid osavõtnud rahule.
Augustikuu traditsioonilisel nõupidamisel olid teemadeks isiksus kui õpetaja põhiline töövahend, noored töötud kogukonna toel tööturule, riikliku järelevalve kokkuvõte, kooliaasta 2011/2012 ja uute koolijuhtide vastuvõtmine oma perre.
Seekordse õpetajatepäeva tähistamise piduliku ürituse organiseerijaks oli PKJÜ eestseisus. Ligi kahesaja osavõtjaga üritus kinnitab, et üritust tuleb ka järgmisel aastal teha.
16.-17.11.2011.a toimusid Nõos II Eesti koolijuhtide meistrivõistlused võrkpallis. Pärnumaa võistkond saavutas 7 võistkonna hulgas II koha.
Pärnumaa koolijuhtide õppepäevadel 01.-02. novembril „Riskiolukordade ennetamine koolis“ mahtusid päevakorda liigne kehakaal ja toiduvalik, vigastuste ennetamine, tervishoiuteenused haridusasutustes, käitumisraskustega õpilaste klassid Pärnus, väärkoheldud lapsed. Koolituspäeva aitasid rahastada programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011“ ja Eesti Haigekassa poolt rahastatud projekt „Kodu- ja vabaaja vigastuste ennetamine Pärnu maakonnas“.
Maakonna Haridusfoorumil 29. novembril, kus esines ettekandega koolivõrgu korrastamisest haridusminister J. Aaviksoo, tekkis elav arutelu antud teema ja lähiaastate haridust käsitlevate küsimuste üle.
Aasta lõpetame alati ühes maakonna koolis, kus jõulumeeolu juurde mahuvad ka tõsisemad teemad. Sedapuhku sai üritusega suurepäraselt hakkama Tõstamaa Keskkool.
Pärnumaa KJÜ on jätkusuutlik organisatsioon oma traditsioonide ja aktiivse tegevusega.

Raimu Pruul, PKJÜ esimees

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse töö 2010. aastal

28.-28.01  Osalemine Haridusportaali aastakonverentsil Tartus, Dorpati konverentsikeskuses
11.-12.02  Osalemine EKJÜ aastakonverentsil Pärnus,  Strandi konverentsikeskuses
18.03   Õppekava teabepäev Pärnus, MV saalis
19.04  Eestseisuse koosolek Pärnus, MV väike saal
5.-6. 05   Pärnumaa koolijuhtide õppepäevad  „Erivajadusega õpilane haridussüsteemis“ Järvamaal ja Lääne-Virumaal
Laupa Põhikool – mõisakool
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere osakonna külastus: kutsealane eelkoolitus Järvamaa põhikoolides, Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha ja Türi valla muuseum Kaitseväe Tapa linnak, sõduri lõunasöök, ettekanne riigikaitse teemadel, tutvumine tehnikaga, Tutvumine Tapa Erikooli õppe- ja kasvatustööga, Kohtumine Riigikogu liikmete P. Kreitzbergi ja M. Soosaarega Rakvere linnaekskursioon. Rakvere Erakool: loeng „ Erivajadusega õpilane haridussüsteemis“, ettekanne „Lääne-Virumaa muutuste teel“. Rakvere Erakooli töödest-tegemistest
26.08   Koolijuhtide teabepäev Pärnus. Loeng teemal  „Eesti  majandus muutuste ristteel- kuidas edasi pärast kriisi“. Majandusteadlane Raul Eamets. Tartu Ülikooli poolt haridussüsteemile pakutavad täiendkoolitusvõimalused. TÜ Pärnu Kolledži täiendõppe koordinaator Inna Sulg. Minu Miksike uue põlvkonna elektroonilise töövihiku tutvustus. Projektijuht Kristiina Ratasepp. Riiklik järelevalve Pärnumaa haridusasutustes 2009/2010. ja 2010/2011. õppeaastal. Haridus- ja kultuuritalituse inspektor Gerdi Rebane. Kooliaasta  2010/2011. Haridus- ja kultuuritalituse juhataja Hede Martšenkov. Uute koolijuhtide tutvustamine.   Koolijuhtide 2010. aasta ettevõtmised. Eestseisuse esimees Raimu Pruul
09.09   Koolijuhtide nõupidamine Pärnus „Koolikorralduslikud dokumendid 2010“ – lektor Hille Vooremäe, HTM
21.09  Eestseisuse kohtumine  TÜ Pärnu Kolledži juhtkonnaga
02.10   Maakonna Aasta Koolijuhi nimetuse saanute ja aktiivsest juhtimistööst loobunud koolijuhtide tänuõhtu Sindi  Gümnaasiumis toimuval õpetajate päeva pidulikul aktusel
29.-30.10     Koolijuhid-veteranid Pärnumaal ( Pärnu MV, Audru KK, Tõstamaa KK, Surju PK )
09.-10.11  Pärnumaa koolijuhtide õppepäevad  „Kriisiolukordade lahendamine üldhariduskoolis“  Pärnus.
Suhtlemine või alkoholism – Jüri Ennet, Ida-Tallinna Keskhaigla  hooldusravikliiniku juhataja
Uskumatud müüdid alkoholismist –  Karin Uibo, Pärnu politseijaoskonna noorsoopolitseinik; Ingrid Meltsas, Audru konstaablijaoskonna noorsoopolitseinik. Väike üllatus. EKJÜ rattareis Valgamaal – Lembit Rebane
Kuidas käituda koolitulistamise korral – Mart Raukas, Paideia  juht. Esmaabi ABC – Ants Tali, S/A Pärnu Haigla arst
Päästealased projektid haridusasutustele 2010. -2011. – Kiira Udu, Lääne-Eesti  Päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist
18.-19.11     Koolijuhtide esimesed vabariiklikud võrkpalli meistrivõistlused Pärnumaa koolijuhtide võistkond saavutas I koha!
01.12  Traditsiooniline jõuluteemaline õppepäev, seekord Are  Põhikoolis
1. Kohtumine Are  vallavanemaga
2. Koolijuhi Tiia Puusilla  ettekanne koolitöö teemadel.
3. Meeleolukas kontsert Are  kooli õpilastelt
4. Meisterdamise tuba
5. Pidulik jõululõuna

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse töö 2009. aastal

08.01 Õppepäev Toivo Niibergiga enesekehtestamise teemal.
20.01
1.Kooli nõustamine sisehindamise küsimustes – Pille Tahker, Mait Käbin
2.EV Presidendi pöördumine koolijuhtide poole
3.EKJÜ põhikirja uue redaktsiooni hääletus
4.PKJÜ eestseisuse aruanne tehtud tööst 2007.- 2008. aastal
5.PKJÜ eestseisuse valimine
04.03
1.Kokkuvõte Pärnumaa alaealiste komisjonide tööst 2008. aastal – H. Martšenkov
2.Pärnumaa kuu Riigikogus – H. Martšenkov.
3.Informatsioon laekunud ettepanekutest tööplaani kohta -R. Pruul
11.06
Uus TLS – Eve Marima, õiguskantsleri finantsnõunik-pearaamatupidaja
27.08
Koolijuhtide õppepäev Pärnus. Lektor Andres Arrak majandusteadlane ja Mainori Kõrgkooli Ettevõtluse Instituudi direktor
02.10
Maakonna Aasta Koolijuhi nimetuse saanute ja aktiivsest juhtimistööst loobunud koolijuhtide tänuõhtu Kilingi – Nõmme Gümnaasiumis toimuval õpetajate päeva pidulikul aktusel
4.-5. 11
Nelja maakonna koolijuhtide kohtumine Viljandis ( Viljandi, Saaremaa, Pärnumaa, Valga )
1. Haridus- ja Teadusministeeriumi Üld- ja kutsehariduse asekantsleri
Kalle Küttise ettekanne “Eesti hariduse arengutest lähiaastatel”
2. Töökoosolek C.R. Jakobsoni Gümnaasiumis
3. Pärimusmuusika Keskuse külastus
4. Maagümnaasiumi külastus, VMG õpetajate teatrietendus “Noor noorega, vana vanaga ehk kuidas iga pott leiab omale sobiva kaane”
5. Suure-Jaani Gümnaasiumi külastus
6. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli külastus
9. -10. 11 Õppepäevad Lepanina hotellis
1. Kooli arengukava koostamine – Elmo Puidet, BDA Consulting OÜ vanemkonsultant
2. „Pärnumaa noored politsei pilgu läbi” – Karin Uibo ja Ingrid Meltsas, Lääne-Eesti Politseiprefektuuri Pärnu Politseiosakonna vanemkonstaablid
3. Lühiülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi Üld- ja kutsehariduse asekantsleri hr Kalle Küttise ettekandest “Eesti hariduse arengutest lähiaastatel” Viljandis 05.11.2009 4 mk eestseisuste kohtumisel – Lembit Rebane
4. „Evakuatsiooniõppuste kokkuvõtted”, „Õpilastele suunatud projektid” – Kristi Raidvere, Lääne-Eesti Päästekeskuse Ennetustöö Büroo peaspetsialist
EKJÜ põhikirja hääletus, PKJÜ 2010. aasta tegevuskava arutamine
10.12 Traditsiooniline jõuluteemaline õppepäev Tori Põhikoolis
1. Kohtumine Tori vallavanemaga
2. Koolijuhi Pille Rosina ettekanne koolitöö teemadel.
3. Luulepõimik „Liivaterade lend“ Tori kirikus
4. Hobusõit ja Tori Põrgu

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse tööplaan 2008

31.01 – 02.02. Haridusportaali  aastakonverents Pärnus. Osales 18 koolijuhti.
28.-29. 02 EKJÜ aastakonverents Pärnus.
10. 04 Pärnumaa hariduskonverents „ Mõtle või ise…“  Organiseerimine.
29.-30.04  Pärnumaa koolijuhtide õppepäevad Põlvamaal. Õppe-kasvatustöö  Mammaste LAK-is, Värska Gümnaasiumis. Tut-
vumine Räpina Paberivabriku tööga ja Setu Talumuuseumiga. „Kõik aias“ – teater Vanemuise etenduse külastus.
26.08 Koolijuhtide augustinõupidamine Jõulumäel. Lektor Viljar Webel.
29.08 Pärnumaa haridustöötajate õppeaasta avaaktus.
09.09 Pärnumaa koolijuhtide õppepäev Pärnus sisehindamisest. Lektorid Sigrid Lilleste ja Tiia Pettai – REKK.
15.10 Maakonna ühtse tunnustussüsteemi väljatöötamine – ühisarutelu Pärnu LV HO, Pärnu MV HO töötajatega ja Pärnu linna koolijuhtidega.
21.-22.10 Koolijuhtide infopäevad Tartus HTM-s.
19.-21.11 Pärnumaa koolijuhtide õppepäevad Lätis koos Toivo Niibergiga. Riia Eesti kooli külastamine.
27.11 Õppepäev Pärnus. Eesti julgeolekupoliitika muutuvas maailmas. Lektor Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser.
02.12 Koolijuhtide kohtumine maakonna ja linna õpilasesindustega kogemuste vahetamise arutelul Pärnus.
04.-05.12 Pärnumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Saaremaa koolijuhtide eestseisuste õppepäevad Valgamaal. Valga Põhikool, Valga Vene Gümnaasium, Valka Gümnaasium, Valga muuseum, Tõrva Gümnaasium.
11.12 Pärnumaa koolijuhtide õppepäev Lindi LAK-is.

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse tööplaan 2007

22.01 – 23.01.2007 Pärnumaa koolijuhtide õppeekskursioon Brüsselisse
01. – 03.02.2007 Eesti Koolijuhtide Ühenduse aastakonverents Pärnus
02.03.2007 Koolijuhtide õppepäev Pärnus:
• Õpilastranspordi küsimused
• HEV laps koolis – H. Martshenkov
• Koolivõrgu arengu küsimused – A. Juss
08.03.2007 Raplamaa ja Pärnumaa koolijuhtide ühenduste eestseisuste ühine nõupidamine Pärnus
aprill 2007 – maakonna koolijuhtide õppepäev Viljandis
aprill 2007 – maakonna koolijuhtide õppepäev Pärnumaa Kutsehariduskeskuses
august 2007 – kooliaasta alguse nõupidamine direktoritele ja õppealajuhatajatele
oktoober 2007 – õpetajetepäeva tähistamine ja aasta koolijuhi tiitli üleandmine
oktoober 2007 – nelja maakonna koolijuhtide eestseisuste kohtumine Kuressaares
detsember 2007 – jõulunõupidamine

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse tööplaan 2006

02. – 04.02.2006 Koolijuhtide Ühenduse aastakonverents Kuressaares
08.03.2006 Ümarlaud Pärnus maakonna ja Pärnu linna direktoritele
• Uus õppekava
06.04.2006 Õppepäev Uueda Talus koos linna koolijuhtidega.
• Koolikohustuse täitmine Eesti Vabariigis- H. Aasmäe
28.08.2006 Traditsiooniline augustikuu nõupidamine direktoritele ja õppealajuhatajatele
06.10.2006 Endiste direktorite tänamine õpetajate päeva peol Häädemeestel
11.10.2006 Kohtumine Raplamaa Koolijuhtide eestseisusega Järvakandi Gümnaasiumis
• Õppenõukogu tegevus ja korraldamine – A. Soe
• Tutvumine Järvakandi Gümnaasiumi õppetöö korraldusega
31.10.2006 Õppepäev Pärnus koolide uue rahastamise küsimustes – P. Laansalu, HTM
03.11.2006 Osalemine maakonna hariduskonverentsil
09. -10.11. 2006 Nelja maakonna koolijuhtide kohtumine Lepaninal.
• Sisehindamine – H. Vooremäe
• Loodusharidus – M.Kose
12.12.2006 Õppepäev Pärnu-Jaagupi Gümnaasiumis
• Liidriroll koolis – Külli Loomann
• Lahtised tunnid
• Tunnianalüüsi metoodika

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse tööplaan 2005

21.01 Eestseisuse nõupidamine koos Riigikogu liikme Mark Soosaarega
• PGS muudatusettepanekud
02.02 Koolijuhtide õppepäev Pärnus
• EV Töölepinguseaduse muudatusi – EHL õigusnõunik Vaike Parkel
• e-Twinning projekt – Enel Mägi, Tiigrihüppe AS
03.-04.02 EKJÜ aastakonverents Tartus
10.03 Õppepäev Tallinnas Roc-Al Mare Koolis
• Suhtlemispsühholoogiast – Rein Rebane
• tutvusime kooli õppekasvatustööga
• Pelgulinna lastekodule maakonna koolijuhtide rahalise annetuse üleandmine
• Teatrikülastus
21.-22.04 Nelja maakonna koolijuhide ühised õppepäevad Karksi-Nuias
• Ohumärkidest – Raul Rebane
• Kehalise kasvatuse õpetamise võimalikkusest Eestis- Ilmar Kütt
• Tutvumine Karksi-Nuia Gümnaasiumi õppekasvatustööga

16.05 Loodushoiualane õppepäev Kabli Looduskeskuses ja Tolkuse rabas
23.08 Augustikuu nõupidamine Pärnus
07.10 Kauaaegsete koolijuhtide tänamine õpetajate päeva tähistamisel koos POL-I ja Pärnu Maavalitsusega
01.12 Pärnumaa ja Raplamaa koolijuhtide eestseisuste ühine õppepäev
• Vabadus või ranged piirid hariduses
13.12 Õppepäev Vändra Gümnaasiumis ja Kurgja Talumuuseumis.

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse tööplaan 2004

28. 01 Pärnumaa ja Raplamaa koolijuhtide ühisnõupidamine.
• Eesti regionaalarengu tulevikusuundumusi
• Pärnumaa üldhariduskoolide võrgu ja kutseharidussüsteemi seoseid
• hariduselu sõlmküsimused Raplamaal
04.- 05.02. EKJÜ aastakonverents Tallinnas
01.- 02.04. Viie maakonna koolijuhtide kohtumine Otepääl
• 21. sajandi hariduse kava koos HTM-i poolt vaadatuna
• Vestlusring enesearengu teemadel
• Tutvumine Otepää Gümnaasiumiga 04
20.04.1 Positiivse kogemuse päev Kuninga Tänava Põhikoolis.
• lahtiste tundide külastamine +arutelu
• Arenguvestluse läbiviimise kogemusest nii õpilastega kui õpetajatega Kuninga Tänava Põhikoolis
• Mentorid koolis ja nende väljaõpe
26.08 Traditsiooniline augustikuu nõupidamine
• Uute koolijuhtide tutvustamine, kokkuvõtete tegemine õppeaasta töötulemustest ja analüüs , uute ülesannete tutvustamine
12.10 Õppepäev Pärnus
• Haridusasutuste rahastamine 2004/2005. õa.
• Õpilaste individuaalse arengu toetamine võimetekohase hariduse omandamisel
25.-28.10 Koolitusreis Prahasse
• Jan Kepleri nimelise gümnaasiumi külastamine
• Tutvumine Tsehhi hariduskorraldusega
• Tutvumine riikidevahelise koostööga hariduse ja kultuurivallas Eesti Saatkonnas
10.11 Koolituspäev Paikuse Põhikoolis.
• 21. sajandi haridus – HTM töötajate ettekanded
• Tutvumine Paikuse PK töökorraldusega.

2003/2004 ÕPPEAASTA

30.10.–02.11 Õppereis Pariisi
24.11 Õppepäev Pärnus – maakonna üldhariduskoolide võrgu arengukava
17.12 Õppepäev Tõstamaa Keskkoolis
28.01 Ühine õppepäev Rapla kolleegidega
05.-06. 02 EKJÜ Üldkogu Tallinnas
10.03 Õppepäev Pärnus
20.04 Positiivse kogemuse päev – õppepäev Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis
28.08 Traditsiooniline augustikuu nõupidamine

2002/2003ÕPPEAASTA

26.-29.09 Õppeekskursioon Sankt- Peterburgi
11.10 Pärnu linna hariduskonverents
29.10 Nõupidamine Pärnus
*Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded
*Pedagoogide atesteerimine
*PHOKK-i õppekava ja koostöövõimalused
*Riikliku järelevalve läbiviimise uue korra põhimõtted
21.11 Pärnumaa hariduskonverents
05.12 Nõupidamine Matsalu õppekeskuses
*Üldtööplaani koostamine
*Majandusaasta kokkuvõte
24.01 Nõupidamine Tahkuranna Algkoolis*Arenguvestlus õpetajatega
13.-14.02 EKJÜ Üldkogu Pärnus
25.03 Nõupidamine Pärnus*Enesehindamine ja sisekontroll
*Kutsesuunitlus põhikoolis
*Haridusstatistika koostamine
17.04 Nõupidamine Surju Põhikoolis
*Õpetaja kui enesehindaja ja hinnatav
*Lahtiste tundide külastamine
26.05 Nõupidamine Jõulumäe Spordikeskuses
*EL laienemine ja selle mõju Eestile
*Sportlik tegevus
28.08 Nõupidamine Pärnus
*Traditsiooniline augustikuu nõupidamine

2001/2002 ÕPPEAASTA

24.-28.09 *Õppeekskursioon Helsingi-Turu-Stockholm-Kopenhaagen
31.10 Nõupidamine Pärnus
*Töölepingu sõlmimine ja seadlusandlus
05.12 Nõupidamine Jõõpre Põhikoolis
*Sisekontrolli plaanimine ja teostamine
*Süütan advendiküünla
23.01 Nõupidamine Pärnus
*Kooli kvaliteedi indikaatorid kooli välishindamiseks ( lastevanematele ja kooli omanikele )
31.01-01.02 EKJÜ Üldkogu Tartus
27.03 *Nõupidamine Kaelase Koolis
*Erivajadusega laps ja tema suunamine erikooli
*Tutvumine Kaelase Kooliga
17.04 Nõupidamine Pärnus
*EL laienemine ja selle mõju Eestile
15.05 *Koolijuhtide ja asetäitjate rahvaspordipäev Jõulumäe Spordikeskuses
28.08 Nõupidamine Pärnus
*Traditsiooniline augustikuu nõupidamine

1999/2000 ÕPPEAASTA

27.- 25.10. Õppereis Heureka teaduskeskusesse
*Pärnumaa koolivõrgu finantseerimine aastal 2000
23.11. Direktorite nõupidamine Pärnus
*õpetaja psühhosotsiaalne töökeskkond ja tervis
14.12 Talveõhtu Pärnu Jahtklubis
*koos Pärnu linna koolijuhtidega
14.01 Kohtumine haridusminister Tõnis Lukasega
*Pärnu Maavalitsuses
28.01 Direktorite nõupidamine Metsapoole Põhikoolis
*efektiivne lastevanemate koosolek ja lastevanemate nõustamine
*sisehindamine koolis
*kooli turvalisus
3.- 4.02 EKJÜ suurkogu Pärnus
*Tervise keskuses
28.03 Direktorite nõupidamine Pärnus
*uued lähenemised inimkäsitsusse pedagoogikas
*õpistiilid ja õpetamine
16.05 Direktorite nõupidamine Pärnus
*kvaliteedikoolitus ja kvaliteedikool

Pärnumaa Koolijuhtide Ühenduse töö 2009. aastal
 

08.01

Õppepäev  Toivo Niibergiga enesekehtestamise teemal.

20.01

1.Kooli nõustamine sisehindamise küsimustes – Pille  Tahker, Mait Käbin

2.EV Presidendi pöördumine koolijuhtide poole

3.EKJÜ  põhikirja uue redaktsiooni hääletus

3.PKJÜ eestseisuse aruanne tehtud tööst 2007.- 2008. aastal

4.PKJÜ eestseisuse valimine

04.03

1.Kokkuvõte Pärnumaa alaealiste komisjonide tööst 2008. aastal – H.

Martšenkov

2.Pärnumaa kuu Riigikogus – H. Martšenkov.

3.Informatsioon laekunud ettepanekutest tööplaani kohta -R. Pruul

11.06

Uus TLS – Eve Marima, õiguskantsleri finantsnõunik-pearaamatupidaja

27.08

Koolijuhtide õppepäev Pärnus. Lektor Andres Arrak majandusteadlane ja Mainori Kõrgkooli Ettevõtluse Instituudi direktor

02.10

Maakonna Aasta Koolijuhi nimetuse saanute ja aktiivsest juhtimistööst loobunud koolijuhtide tänuõhtu Kilingi – Nõmme Gümnaasiumis toimuval õpetajate päeva pidulikul aktusel

4.-5. 11

Nelja maakonna koolijuhtide kohtumine Viljandis ( Viljandi, Saaremaa, Pärnumaa, Valga )

1. Haridus- ja Teadusministeeriumi Üld- ja kutsehariduse asekantsleri

Kalle Küttise ettekanne “Eesti hariduse arengutest lähiaastatel”

2. Töökoosolek C.R. Jakobsoni Gümnaasiumis

3. Pärimusmuusika Keskuse külastus

4. Maagümnaasiumi külastus, VMG õpetajate teatrietendus “Noor noorega, vana      vanaga ehk kuidas iga pott leiab omale sobiva kaane”

5. Suure-Jaani Gümnaasiumi külastus

6. Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli külastus

9. -10. 11

Õppepäevad Lepanina hotellis

1. Kooli arengukava koostamine – Elmo Puidet, BDA Consulting OÜ vanemkonsultant

2. „Pärnumaa noored politsei pilgu läbi” – Karin Uibo ja Ingrid Meltsas, Lääne-Eesti Politseiprefektuuri Pärnu  Politseiosakonna vanemkonstaablid

3. Lühiülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi Üld- ja kutsehariduse asekantsleri hr Kalle Küttise ettekandest “Eesti hariduse arengutest lähiaastatel” Viljandis 05.11.2009  4 mk eestseisuste kohtumisel  – Lembit Rebane

4. „Evakuatsiooniõppuste kokkuvõtted”, „Õpilastele suunatud projektid” – Kristi Raidvere, Lääne-Eesti Päästekeskuse Ennetustöö Büroo peaspetsialist

EKJÜ põhikirja hääletus, PKJÜ 2010. aasta tegevuskava arutamine

10.12

Traditsiooniline jõuluteemaline õppepäev Tori Põhikoolis

1. Kohtumine Tori vallavanemaga

2. Koolijuhi Pille Rosina ettekanne koolitöö teemadel.

3. Luulepõimik „Liivaterade lend“ Tori kirikus

4. Hobusõit ja Tori Põrgu

Comments are closed.

%d bloggers like this: